“HƯỚNG TỚI THÀNH CÔNG”

Trở thành Đội Giao Khoán của TUỆ CHÂU, bạn không chỉ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo mà còn nhận được nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành cho Đội giao khoán của TUỆ CHÂU với mục tiêu “Gắn kết lợi ích – Đồng hành phát triển”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  1. TUỆ CHÂU sẽ cho vay đầu tư thiết bị thi công nhằm phục vụ công việc hiện tại với mức vay tối đa 10% so với hợp đồng.
  2. Hỗ trợ tuyển dụng: Phòng Nhân sự của TUỆ CHÂU sẽ hỗ trợ trong việc tuyển dụng cán bộ kỹ thuật (khi có yêu cầu) để nâng cao trình độ đội ngũ quản lý.
  3. Ưu đãi thanh toán: TUỆ CHÂU chấp thuận cho Đội giao khoán tạm ứng tối đa khi kí hợp đồng. Giải tỏa bảo lưu ngay sau khi quyết toán hoặc khi có hợp đồng mới.
  4. Hỗ trợ đào tạo: Nhằm hướng đến mục tiêu “Gắn kết lợi ích – Đồng hành phát triển”, TUỆ CHÂU hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật thông qua việc cung cấp kiến thức và hỗ trợ đào tại tay nghề dành cho các Đội giao khoán. Theo đó, nhân viên của Đội giao khoán, những người làm việc với TUỆ CHÂU sẽ được thụ hưởng chính sách đào tạo và hỗ trợ đào tạo kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn thông qua các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài, các tọa đàm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm,…