Công trình: TOP INTERCUBE ELECTRONICS VINA – Khu công nghiệp Bá Thiện 2 – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Thời gian thi công 02 giai đoạn
– Thời điểm từ Tháng 12/2018 đến Tháng 05/2019
– Diện tích xây dựng: 28.000m2
Công ty Top Intercube Electronics Vina là một trong những công ty con của tập đoàn Top Engineering của Hàn Quốc tại Việt Nam. Được thành lập năm 1993 cho tới nay tập đoàn đã có những hệ thống nhà máy đặt tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *